Янко Георгиев Калпакчиев - Вижте още

Янко Георгиев Калпакчиев

Янко Георгиев Калпакчиев е адвокат по застрахователни обезщетения при пътно транспортни произшествия, търговско право, вещно право. Търговско право – дял на частното право, който регулира правилното приложение на търговските и отношенията.
Янко Георгиев КалпакчиевЯнко Георгиев КалпакчиевЯнко Георгиев Калпакчиев

        За Нас :
Адвокат Калпакчиев предоставя услуги на физически и юридически лица.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТИ:
 • Застрахователни обезщетения при ПТП
 • Търговско право – дял на частното право, който регулира правилното приложение на търговските и отношенията, в които влизат в процес на осъществяване на дадена дейност
 • Янко Георгиев Калпакчиев Адвокат по   застрахователни обезщетения при ПТС   търговско право   вещно право.
 • Вещно право – клон на частното право, в който обект се явяват вещите. Това право се разделя на две групи – ограничени вещни права и право на собственост

УСЛУГИ:
 • Правна адвокатска помощ
 • Правни консултации

       www.kalpakchiev.business.bg

Янко Георгиев Калпакчиев - отрасли:


Адвокатски Услуги,
3.7 27