Велес МТ ЕООД  itemprop=

Велес МТ ЕООД

Агенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и
ВЕЛЕС трудова медицина, човешки ресурси, подбор на персонал, работа, работодатели, топ позиции, лизинг на персонал          За нас: Агенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и Бургас. От 2009 г. фирмата създава квалификационен център и получава лиценз от Национална агенция за професионално образование и обучение да издава сертификати на завършилите успешно. Екипът ни от квалифицирани специалисти е натрупал професионален опит в различни стопански отрасли. Този опит ни спомага да разбираме нашите клиенти, да ги консултираме в тяхната специфична област на развитие и да сме съпричастни към съвместните ни бизнес начинания.          Ценности: Нашата корпоративна етика и стандарти за работа са основани на ценностите: Надеждност: да съумеем да изпълним изискванията на отсрещната страна, при поет ангажимент от наша страна; Коректност: да изграждаме отношения и поддържаме дух на почтеност и добронамереност с нашите партньори; Ефективност: да се адаптираме към променящия се трудов пазар и изискванията на партньорите, за да предлагаме иновативни решения за реализиране на поставените цели.          Уважаеми Работодатели, ако Вие: търсите не просто квалифициран служител, а най-подходящия член за Вашия екип, защото имате ясни цели, изградена фирмена култура и стил на работа; очаквате партньорство, професионализъм и компетентно съдействие при цялостния процес на подбора; цените етиката, ангажираността и личното отношение; Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.          Уважаеми Кандидати, ако Вие: притежавате специфични знания и умения, потенциал, който искате да реализирате ако търсите развитие или по-добри перспективи ако за Вас са от значение фирмената култура и колегиалните отношения; очаквате партньорство, професионализъм и компетентно консултиране; цените етиката, ангажираността и личното отношение Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.          Услуги: Служба по трудова медицина Велес МТ ЕООД извършва за Вас всички услуги, свързани с прилагането на ЗЗБУТ и наредба №3 /2008г./ Професионален подбор на персонал Ние осъзнаваме ценността и ролята на човешкия фактор за успеха на Вашия бизнес. За това, като Ваши партньори и професионални консултанти, ние Ви подпомагаме в търсенето и избора на квалифицирани специалисти, на хора с качества, амбиции и желание за работа и развитие в конкретната сфера. Изготвяне и управление на Европроекти Велес МТ ЕООД предлага комплексно обслужване при подготовка на проектни предложения, което включва: изготвяне на проектни предложения, цялостно управление на проектите. Тренинги и обучения Нашата стратегия е винаги да анализираме актуалната ситуация на клиента, заявил желание за провеждане на специфичен тренинг или обучение Одит на системата за управление на човешките ресурси Одитът на човешките ресурси е процес на изследване на наложените в компанията политики, документация, наложени системи и практики в сферата на човешките ресурси Център за квалификация и преквалификация Фирмата има лиценз №200912781/31.07.2009 от Национална агенция за професионално образование и обучение Разработване и Внедряване на ISO Агенция за управление на човешките ресурси Велес предлага услугата Разработване и Внедряване на ISO.          www.veles-bg.com