Производство на пластмасови опаковки,10л.кутии за с

Контейнери за опасни отпадъци в населено място Айтос