Търговия с канцеларски материали, вътрешна и външна реклама, предпечатна подготовка и печат.

Монетници в населено място Ловеч