София
Фирмата се занимава с изкупуване на излязло от употреба електронно оборудване и компонентите му. Търсените от нас компоненти са платки, видео карти, процесори, кондензатори, стари компютри, мобилни телефони и други.

Обработка на твърди битови отпадъци - екология.

Божурище
Изкупуване, заготовка и търговия с отпадъчна хартия и дистрибутиране на вторични суровини.