Велико Търново
Геоложки и хидрогеоложки проучвания

Хасково
Фирма Геоландс извършва всички видове геодезически услуги на високо ниво-вертикални планировки, ПУП-Планове за регулации, трасиране, изготвяне на документация за агенция по кадастър. Нашите специалисти притежават лиценз за извършване на дейности по кад

Дружеството разполага със оборудвана лаборатория за изследване на земни и скални проби, апаратура за геофизични изследвания, оборудване за полеви геомеханични тестове, 3 различни типа автосонди, 2 бр. стационарни сонди и 1 мобилна мини сонда и други машини и апарати, необходими за

София
Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г.. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне.Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дупница,

Гeоселект ЕООД бе създадена в началото на 90-те години по Търговския закон с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др. Фирмата е наследник на ЕТ "Селект". Оттогава досега сме проучили и изградили над 1400

ГЕОМАДЖИК - РАДАР ООД основахме през февруари, 2007г. Екипът ни се състои от динамични, млади хора с прогресивно мислене и сериозен опит в различни области на приложение на GPR - метода (Ground Penetrating Radar). Георадарният метод, използван като съпътстващ технически инструмент,

Пазарджик
Фирмата е създадена 1991 година. Основна дейност - сондиране, геоложко и хидрогеоложко проучване. Изграждане на експлоатационни тръбни кладенци с диаметър от ф 50 мм. до 800 мм. Проучвателно сондиране.По-значими обекти изпълнени от фирмата са: Българска Роза - гр. Карлово

Експлоратор е специализирана фирма, която провежда геологопроучвателни дейности, минно-проектиране, геодезия и маркшайдерски работи по нови или съществуващи находища на природни богатства.

Рентекс предлага широка гама от лека и тежка строителна механизация и оборудване под наем от края на 2008 г.

Консултантски услуги и проектиране, хидрогеоложки проучвания, подземни води, екология, инженерна геология, геотехника, ГИС, сондаж