Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Геоселект ЕООД  itemprop=

Геоселект ЕООД

Гeоселект ЕООД бе създадена в началото на 90-те години по Търговския закон с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др. Фирмата е наследник на ЕТ "Селект". Оттогава досега сме проучили и изградили над 1400
София, ул. Луи Айер, бл. 255А, вх. А

Гeоселект ЕООД За Нас Гeоселект ЕООД бе създадена в началото на 90-те години по Търговския закон с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др. Фирмата е наследник на ЕТ "Селект". Оттогава досега сме проучили и изградили над 1400 обекта. Работим в тясно сътрудничество с много проектантски екипи, предимно в София, но и в част от страната. Управителят на фирмата, инж-геолог Мартин Константиов, вече има над 30 години професионален опит на обекти от национално значение като тунел “Витиня” и много други промишлени, граждански и жилишни обекти както в България, така и в Никарагуа в централна Латинска Америка. Работим постоянно в екип от близо 150 сондажни специалисти, лаборанти, оператори на дълбококопна техника и чертожници, подбирани внимателно съобразно нуждите на различните проучвания и големината на всеки обект. За Нас В зависимост от сложността на терена и товара на сградата с няколкото ни сондажни екипа подбираме някой от основните проучвателни метода - моторни сондажни, ръчно сондиране, геолого-проучвателно изследване с дълбококoпни машини или комбинация от посочените методи. Стараем се да вършим работата си професионално, качествено и на умерени цени, като гаранция за това е липсата на ракламация на нашите услуги досега. Съумели сме да създадем авторитет и респект в средите на колегите от инвестиционното проектиране. Ангажираме се пред Вас, нашите настоящи и бъдеши клиенти, да спазваме досегашните си принципи на действие и работна етика и за в бъдеще. При нас сте винаги добре дошли с Вашите запитвания и проучвателни поръчки, С уважение, Инж-геолог Мартин Константинов. Услуги Услугите на фирмата включват изработване на: Инженерногеоложко картиране на терена Инженерногеоложко и хидрогеоложко сондиране Инженерногеоложко проектиране и изготвяне доклади за строителни цели Инженерногеоложки експертизи, становища, др. Крайният продукт - Инженеро-геоложки доклад, се основава на следните дейности: Инженеро-геоложки оглед на терена Инженеро-геоложко проучване в дълбочина на терена( сондажи, др., описание на извадената ядка,вземане на проби за лабораторно изследване) Извършване на цялостен Инженеро-геоложки доклад на базата на горе- посочените дейности, включващ текстова част и графики (чертежи) Инженерна Геология Инженерната геология изучава процесите в горните слоеве на земната кора във връзка със строителната дейност на човека (условията за строителство и геоложките явления, възникващи в резултат ла строителството). Основна задача на инженерната геология е да предлага мероприятия за укрепяване на земната основа, склоновете и откосите на изкопите и насипите, за да се осигури устойчивостта на сградите п съоръженията. Познаването на природните условия е важна предпоставка за успешно строителство. При изграждане на инженерни съоръжения опасността идва не толкова от неблагоприятните геоложки условия, колкото от това, че те не са изучени добре в процеса на проектиране, строителство н експлоатация. Инженерната геология трябва да направи оценка на геоложката обстановка още преди проектирането на съоръженията и да посочи начините, методите и средствата за ограничаване или отстраняваме на опасностите от геоложки характер. По този начин се намаляват срокът и стойността на строителството, повишава се сигурността на сградите нa съоръженията. www.select-geology.com

Геоселект ЕООД - отрасли:


Геодезия,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..