Областни градове × PVC Тръби

Производство на студеноогънати електрозаварени правошевни кръгли и профилни тръби.

Маркучи, тръби и водопроводи - пластмасови в населено място Лом