Опаковащи аксесоари, пластмасови в населено място Айтос