Силистра
Производство на опаковки от велпапе. Производствона опаковки от 3-,5-пластно и микровелп

Силистра
Амбалаж, опаковки и оборудване за ХВП

Опаковки в населено място Силистра