Благоевград
РОБИФИРПЛАСТ ЕООД е производител на полимерни опаковки и е една от водещите фирми в Югозападна България. Притежава собствен завод, намиращ се в гр. Кочериново, в който работят специалисти с дългогодишен

Благоевград
Производство на хартия, целулоза, картон и изделия от тях.

Благоевград
Изкопуване и търговия с всички видове амбалаж, хранителни стоки и стоки за бита

Опаковки в населено място Благоевград