Провинциална радиостанция.

Радио в населено място Ловеч