"Кабелна телевизия, собствена програма ""Медия плюс""."

Радио в населено място Мездра