Радио и телевизия

Общинско радио.

Радио в населено място Плевен