Видео и аудио реклама, видеовизитки, телевизионна продукция, DVD мастеринг, тираж.

Информация, музика тематични програми реклама. Честота FM 87.6 Mhz

Радио и телевизия

Шумен
"Форте ЕООД е лицензиран радиооператор поддържащ регионалната програма на ""Форте"" радио Шумен. През последните петнадесет години ""Форте"" радио е радиостанцията с най-голям пазарен дял в региона предоставяйки качествена реклама. Преди половин година ""

Радио в населено място Шумен