Производство на всякакъв вид опаковки от велпапе

Хартиени рула (битова и за санитарни цели) в населено място Асеновград