Специализирана е в производство на машини за преработка на пластмаси

Левски
специализирано е в производството на мелници за смилане на пластмасови отпадъци, екструдерни технологични линии за преработка на пластмаси и машини за производство на пластмасови изделия.

Пластмаса - възстановяване и рециклиране в населено място Левски