Град Лясковец е разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел", на 10 км североизточно от гр. Велико Търново на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица и на 5 км. южно от р. Янтра

Хотелски услуги в населено място Лясковец