Производство на винтови капачки тип Pilfer-Proof и термосвиваеми капсули.

Капачки в населено място Ловеч