Фирма "ЕТ - Димитър Кръстев" изработва пластмасови детайли на шприц машини "Engel".

Кофички за кисело мляко в населено място Пазарджик