Благоевград
Производство на хартия, целулоза, картон и изделия от тях.

Благоевград
Изкопуване и търговия с всички видове амбалаж, хранителни стоки и стоки за бита

Опаковъчни торбички в населено място Благоевград