Производство на технически каучукови изделия за промишлеността, транспорта и селското стопанство.

Гумени съединители в населено място Сливен