Производство на резервни каучукови части за металургичната и машиностроителната промишленост. Производство на всякакви каучукови части по дадени матрици и чертежи на клиента

Гумени уплътнители в населено място Перник