Варна
Фирмата е дългогодишен производител на каучукови уплътнения за двигатели"Перкинс" и медни уплътнителни пръстени със широко приложение.

Производство на изделия от каучук силикон и витон.

Каучукови и гумени изделия.

Каучукови и гумени изделия.

Варна
Каучукови и гумени изделия.

Гумени уплътнители в населено място Варна