Производство и търговия с каучукови изделия каучукови уплътнители за ПВЦ тръби.

Гумени уплътнители в населено място Габрово