Пазарджик
Производство на опаковки от хартия и картон. Вълнообразен картон.

Производство и търговия на едро и дребно с хартия за велпапе, велпапе и изделия от велпапе

Картонени кутии в населено място Пазарджик