Мездра
Производство и търговия с опаковки от велпапе.

Картонени опаковки в населено място Мездра