Търговия с промишлени стоки - бяла и черна техника.

Абсорбатори в населено място Айтос