Областни градове × Софтуер

Създавайки ЕКСПЕРТ - М ООД през 1995 год. в гр. Варна, Ние си поставихме задачата, да разработим гъвкав интегриращ софтуерен продукт включващ целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша

Участваме активно във внедряването и в последващата поддръжка на софтуерните продукти.

Варна
Системи за контрол на достъп, периф. устройства, консумативи, софтуер

Продажба и сервиз на компютри.

доставка на интернет, продажба на компютри, изграждане на мрежи, подръжка на мрежи и компютри, ремонт и разблокиране на GSM апарати.

Търговия с компютри, поддръжка, сервиз.

Варна
Ние сме фирма разработваща приложения с бази от данни основно с Visual FoxPro 6.0 - клиентски & web и SQL Server 7.0 за съхраняване на данните.

Компютри, софтуер, системна интеграция, телекомуникация.

Варна
Основните направления на дейността ни са: * Цялостни бизнес решения в областта на информационните технологии и комуникациите

ПИК Компютър - компютри, монитори и офис техника, инсталиране, настройка и надграждане (upgrade) на технически и софтуерни продукти, изграждане и поддръжка на локални и глобални компютърни мрежи, абонаментна поддръжка на компютърни системи, консултации.

Системен софтуер в населено място Варна