Областни градове × Софтуер

Велико Търново
Основни направления на дейност на ИнтелектИ ООД: 1. Тестов център за сертификация на IT-специалисти, оторизиран партньор на фирмите Microsoft Corporation, CiTRIX, Cisco Systems, CIW, VMware и Check Point Software 2. Център за професионално обучение:

Велико Търново
Интернет услуги

Велико Търново
Разработка на софтуерни продукти.

Системен софтуер в населено място Велико Търново