Производство на пластмасови опаковки,10л.кутии за с

Цистерна за вода в населено място Айтос