Производство на мебели.

Кръгли Маси в населено място Ловеч