Производство на мебели.

Мебели от Чам в населено място Ловеч