Селско Стопанство в населено място Костинброд

Областни градове Населени мяста ×

Институтът има висококвалифицирани специалисти във всички области на животновъдството, птицевъдството, бубарството и пчеларството.

Костинброд
Фирма “Джиев” АД е собственик на Птицекомбината в Костинброд, който е разположен на 15 км. западно от София, върху 650 000 кв.м. земя, и разполага с 130 000 кв.м. производствени площи. В предприятието има изграден напълно затворен цикъл на производство,

Костинброд
Произвежда всички видове пчелни кошери. Търгува с цена на производител с пчеларски инвентар. Търгува с пчелни семейства от най-добрите пчелини на страната. Разраотва проекти по програма САПАРД и програма Животновъдство на ДФ Земеделие.

Институт за Защита на Растенията (ИЗР), Костинброд към НСРЗ . водещ научноизследователски център за теоритични и приложни изследвания в областта на растителната защита в България. Провежда обучение, квалификация на специалисти, консултиране на производители.

Научноизследователска дейност, технически решения в областта на зърносъхранението, почистването и сушенето на зърното. Производство на детски и диетични храни.

Изследвания, опитно производство, семена и посадъчен материал на ягоди, къпини, малини и гъби. Научно обслужване, информация, консултации. Към Националния център по аграрни науки.

Създаване на високопродуктивни линии в резерватите за местна пчела, нови методи за отглеждане на пчелни майки, нови продукти за подхранване на пчелните семейства и различни системи кошери, изработени от нетрадиционни материали.

Зърно и фуражи.