Институт по Животновъдни Науки  itemprop=

Институт по Животновъдни Науки

Институтът има висококвалифицирани специалисти във всички области на животновъдството, птицевъдството, бубарството и пчеларството.
Институт по животновъдни науки "Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд" Проект BG051PO001-3.3.06-0033 към Европейски социален фонд 2007 – 2013 Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”             За нас: Институтът по животновъдни науки - Костинброд е създаден през 1950 г. с постановление № 138 на Министерски съвет и за негова база се определят фермите на тогавашния Районен кооперативен съюз и на Централната опитна станция по птицевъдство. През 1951 година на Института са предоставени земите на бившия Конезавод - Божурище, а по-късно - филиалите в Златуша, Петрохан и базата в гр. Лозница, Разградско. Началото на научната дейност в Института е поставена от 8 научни сътрудника. Пръв директор-основател на Института по животновъдство, Костинброд е ст.н.с. І ст. д-р Яким Шаличев, изпълняващ тази длъжност през периода от 1950 - 1960 и от 1972 - 1977 г. Под неговото ръководство през 1955 г. се създават първите научни отдели: по говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, хранене на селскостопанските животни, фуражно производство, икономика и организация на животновъдството, млекарство и бубарство.             www.ias.bg

Институт по Животновъдни Науки - отрасли:


Селско Стопанство, Животновъдство, Институти,