Селско Стопанство в населено място Смолян

Областни градове ×

Фирма РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ ЕООД се занимава с производство на мляко и млечни продукти. Фирма Родопея – Белев ЕООД, изкупува сурово мляко от седемнадесет млекосъбирателни пункта и пет ферми. Основните ни продукти са прясно мляко, млечни продукти, бяло саламурено сирене, кашкавал извара и

Смолян
Лесокултурни мероприятия: - производство на посадъчен материал за залесявания и озеленяване - залесяване - отглеждане на горски култури и млади насъждения

Фирмата е създадена през 1993 г.с основна дейност млекопреработка. В самото начало фирмата произвежда традиционни български млечни продукти, а по-късно след обучение на технолози в Швейцария започва производството на швейцарски и холандски сирена.

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА се занимава с дърводобив и дървобработване.

КОС - Смолян извършва научна и приложна дейност в областта на планинското земеделие. Произвежда и реализира елитен посадъчен материал за растениевъдството.

Горско стопанство и туризъм.

Производител на висококачествен дървен материал на конкурентни цени. Фирмата работи с висококачествени суровини и разполага със собствен транспорт.