Рожен АД  itemprop=

Рожен АД

Лесокултурни мероприятия: - производство на посадъчен материал за залесявания и озеленяване - залесяване - отглеждане на горски култури и млади насъждения
Смолян, ул. Първи май № 2

Фирма "Рожен" АД се занимава с: 1. Лесокултурни мероприятия: - производство на посадъчен материал за залесявания и озеленяване - залесяване - отглеждане на горски култури и млади насъждения - борба с болести и неприятели в горите 2. Дърводобив - висококачествен иглолистен дървен материал и дърва за горене 3. Дървообработване - производство на висококачествени фасонирани (бичени) материали: дъски, греди, талпи и др. 4. Търговия с обли и фасонирани дървени материали 5. Изкупуване и преработка на диворастящи плодове и билки 6. Хотелиерство и ресторантьорство 7. Селски и планински туризъм