Селско Стопанство в населено място Видин

Областни градове Населени мяста ×

Добив на варовици и преработката им за производство на вар, различни фракции трошен камък от фирма Киряевска вар ООД. Киряевска вар ООД е с основна дейност добив на варовици и строителни материали, преработка на различни фракции трошен камък, както и добив на варовик за производство на

Елит Груп 3 ООД се занимава с търговия със зърно и фураж, съхранение на продукция в складова база в село Новоселци, общ. Видин. Фирмата се занимава още с търговия на едро и дребно със смески и насипен зърнен фураж. Елит Груп 3 ООД предлага временно складиране на продукцията на други

Зърнопроизводство

Това е магазин 1001 ст. Фирмата съществува от края на 1999 год. Основна и постоянна дейност търговия с дребна и едра железария. Продажби и на малогабаритна селскостопанса техника.