Областни градове Градове ×

" ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - АКВАЛАБОР " ООД ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ И ВОДЕН ИЗВЛЕК ОТ ПОЧВИ Обхват на дейност: - физикохимичен и радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни води. - радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни

Търговия и внос на лабораторни консумативи, химикали ,стъклария и апаратура.

„АЛФАХИМ” ЕООД е българска търговска фирма, специализирана изцяло в областта на лабораторното оборудване – доставка на лабораторна стъклария, реактиви и химикали, консумативи, апаратура и мебели.Нашите продукти са от водещите в бранша фирми: - ISOLAB,