Областни градове Градове ×

Внос, дистрибуция и сервиз на сертифицирано комплексно лабораторно оборудване, консумативи и реактиви в съответствие с изискванията за качество на Европейската общност

София
Електролабораторни измервания изпитване на машини и съоръжения изпитване на кабели НН и СН изпитване на трансформаторно масло и диелектрични средства

София
Фирма "ВАЛЕРУС" е основана през 1991г. Предлагаме лабораторна стъклария, реактиви, химикали и апаратура. Официални представители сме на "Labscan" Ltd. за органични разтворители, дистрибутори сме на "BOECO" за електронни везни, центрофуги,

Фирма "ТЕКОМ Аналитикал Системс - България" ООД е създадена през 1994г. като дъщерна фирма на австрийската фирма TECOM Analytical Systems Vertriebsges.m.b.H. Фирмата е изключителен представител за българия на фирмите Nova Biomedical - САЩ (електролитни

Лабораторно оборудване, консумативи, среди за микробиология, пластмасови изделия, антибиотични дискове.

София
Консултации, проектиране, доставка и пуск на дезинфекциращи инстал

София
“АТАРК” ООД е специализирана в производство, внос и сервиз на теглоизмерителни системи и е представител за България на редица световно известни фирми като Cardinal/Detecto Scale Co. – САЩ, CAS Corporation – Южна Корея, Rice Lake Weighing Systems – САЩ и

Официален представител, консултативен и сервизен център на: Сарториус, Шимадзу, Лаборатории Дюжарден Салерон, Нюве, Термо Орион, Систек и др. Сертифицирана поEN ISO 9001:2000. Фирмата има представителство и в град Пловдив.

МЕДИЛАБ ООД - дистрибутор на апаратура, реактиви и консумативи за клинична лаборатория. Сайта на фирмата е www.medilab-bg.com

" ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - АКВАЛАБОР " ООД ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ И ВОДЕН ИЗВЛЕК ОТ ПОЧВИ Обхват на дейност: - физикохимичен и радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни води. - радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни