Областни градове ×

Благоевград
Производител на измервателни инстр. и уреди, шублери, ъгълници, ъгломери, калибри. Произ. терморегулатори за елек. бойлери, отверки, ключове, абрихт глави. Изработва изделия по мостра или чертеж на клиента.