Областни градове ×

Бургас
Продажба и сервизна дейност на мобилни химически тоалетни, WC- и ДУШ- контейнери, мобилни строителни огради. Резервоари за отпадъчни води. За санитарни контейнери - решение при липса на канализация. Мобилни резервоари за питейна вода

Бургас
Производител на съдове за смет 110литра мева 1100литра бобар

Производство на метални контейнери за твърди и битови отпадъци.