Областни градове

Крапец (Област Враца)
Производство на стоманенотръбни стълбове, арматурни части за далекопроводи, монтажни заготовки за електропроводи.

Фирмата предлага стоманено-решетъчни стълбове до 400 киловолта, болтова и заваръчна конструкция, ОРУ до 400 киловолта, колони, ферми, столици за промишлени сгради, мачтови трафопостове, рамкови конструкции.

Заготовка и монтаж на арматура. Пътно строителство. Дърводелски услуги.

София
Производство на стълби, скелета и подпори.

Варна
Строителство основи, зидария, кофраж, арматура, леене бетон, декофраж, покриви.

Бетон, арматура, принадлежности.