Геодезия в населено място Берковица

Областни градове Градове ×

Берковица
ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране,оценки на недвижими имоти,оценки на земеделски земи и подобрения, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.

Берковица
Проучване и проектиране

Берковица
ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.