ЕЛИД ЕООД - Вижте още

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране,оценки на недвижими имоти,оценки на земеделски земи и подобрения, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.
 ЕЛИД ЕООД

За нас:

 ЕЛИД ЕООД
 
ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са:

 • геодезическото заснемане и трасиране,
 • дейностите по кадастъра
 • изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения,
 • изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.

Услуги:

 ЕЛИД ЕООД
 • Геодезическо заснемане на имоти, сгради, терени с цел проектиране или изчисляване на обем;
 • Работа с кадастър – делби, промяна на граници, нанасяне на сгради и самостоятелни обекти и изработване на комбинирана скица;
 • Трасиране на граници на имоти, сгради, пътни съоръжения;
 • Проектиране – вертикална планировка, изработване на подробен устройствен план;
 • Услуги за земеделски земи за ИСАК – заснемане, очертаване, трасиране с GPS;
 • Оценки на недвижими имоти;
 • Оценки на земеделски земи и подобрения.Галерия:

 ЕЛИД ЕООД ЕЛИД ЕООД ЕЛИД ЕООД ЕЛИД ЕООДКонтакти:

Фирмата има офиси на адрес:
гр. Берковица, ул. Марин Дринов 20 и ул. Христо Ботев 7
Тел:
+359 88 720 5554
Електрона поща
lpi_1234@abv.bgОфиси на ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.
Берковица, ул. Христо Ботев 7

0887 205 554
ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране,оценки на недвижими имоти,оценки на земеделски земи и подобрения, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.
Монтана,

0887 205 554
ЕЛИД ЕООД - отрасли:


Геодезия, Кадастър,
3.8 41