ЕЛИД ЕООД  itemprop=

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.
ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.

Офиси на ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД - Вижте още

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране,оценки на недвижими имоти,оценки на земеделски земи и подобрения, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.
Берковица, ул. Марин Дринов 20

0887 205 554
ЕЛИД ЕООД - Вижте още

ЕЛИД ЕООД

ЕЛИД ЕООД e геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране,оценки на недвижими имоти,оценки на земеделски земи и подобрения, дейностите по кадастъра и изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения.
Монтана,

0887 205 554
ЕЛИД ЕООД - отрасли:


Геодезия, Кадастър,
4 8