Наука и Образование в населено място Бургас

Областни градове Градове ×

Стартирахме Детски Център „Патешон“ на 01.08.2012. При организирането и развиването на основните дейности, ние се ръководихме от интересите на децата и от необходимостта те да се развиват хармонично. Ние вярваме, че всяко дете се ражда със своя индивидуалност и се нуждае от специален

Вече 25 години частни езикови школи ТИТ професионално удовлетворяват нуждите на българския пазар по отношение на качествено чуждоезиково обучение по английски, немски, испански, италиански и руски език. В учебната програма на школи ТИТ са включени занимания по български език и математика

Учебен център "НИЯ-ЕС" предлага на своите ученици високо качество и професонализъм в обучението и им гарантира конкурентноспособност и отлична успеваемост на изпити, състезания, конкурси и олимпиади. Основната цел в нашата работа е създаването на траен интерес на учащите се към

Бургас
ФОХЕЛ е регистрирана през 1992 година. С образователна дейност фирмата се занимава от 1998 г. Вече 12-годишната традиция осигурява една добра педагогическа практика в обучението на нашите курсисти. Високите резултати постигнахме със строгите критерии при конкурсите за избор на

В ПТГ се извършва професионално обучение за придобиване на трета професионално-квалификационна степен по специалности в областта на климатичните, вентилационните, отоплителните и хладилните съоръжения. Само при нас вие ще придобиете знания и компетенции, отговарящи на европейските

Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас, основан през октомври 1991 година и е едно от първите частни общообразователни висши учебни заведения в България. Мисията на Бургаския свободен университет e да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция

Производство на комплексни минерални торове /КМТ/ - течни концентрати е договор към научно – производствената дейност на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. Автор на разработката е инж. химикДобрина Станева с дългогодишен научно –

Бургас
Производство на кабели и проводници; кабелна арматура; технологично оборудване и свързаната с това търговска дейност; маркетинг; рекламна и консултантска дейност; научноизследователска и приложна дейност в областта на изолационните материали, кабели, пров

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМУНИКАЦИИ И РАЗВИТИЕ - I.C.C.D. е един от лидерите на българския пазар в сферата на обучение, професионално образование и квалификация. Обучение се провежда по специално разработени програми в редовна, задочна и дистанционна

Дейността на фирма КОМУНАЛТЕХМАШ ООД се развива в три основни направления: - научни изследвания за количеството, състава и свойствата на твърдите битови отпадъци /ТБО/, технологията за събиране, отстраняване и обезвреждане на ТБО, икономика, организаци

Наука и Образование в населено място Бургас


Прочети повече
Затвори