Наука и Образование в населено място Велико Търново

Областни градове Населени мяста ×

Националният военен университет “Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков подписва Заповед № 14 по Военното управление на

Великотърновският университет е създаден е през 1963 г. като Висш педагогически институт "Братя Кирил и Методий". Днес е утвърден като най-големия държавен университет в България извън столицата, международно признат, акредититиран и с голям национален и международен престиж. 

Велико Търново
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Предучилищно и основно образование

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Велико Търново
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Велико Търново
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Велико Търново
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Велико Търново
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Наука и Образование в населено място Велико Търново


Прочети повече
Затвори