Областни градове ×

Велико Търново
Деяхелп ЕООД предлага на своите клиенти възможността за безплатно чуждоезиково обучение, което е максимално съобразено с тяхното свободното време, професионални и лични интереси.

Чуждоезиково и компютърно обучение. Подготовка за изпити по математика и БЕЛ след 7. и 12. клас, за кандидатстудентски изпити по чужди езици, български език, история и география на България, математика. Преводи. Набор и предпечатна подготовка на текстове на български и чужди езици.