Наука и Образование в населено място Добрич

Областни градове ×

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Добрич
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Ейч Ар Си кулинарна академия е основана от HRC International, водеща международна организация за подбор, обмен и преквалификация на кадри. Партньор на Ейч Ар Си е висше училище “Международен колеж – Албена”, утвърден в качествената подготовка на

Добрич
Преводачески и машинописни услуги. Школи и курсове.

Езикови курсове: английски, немски, фернски, италиански, курсове за компютърна грамотност, бизнес-секретар, счетоводство на малката фирма, валутни касиери.

Към ТУ-Варна. Предлага специалности: Земеделска техника и технология, Електроника.

Наука и Образование в населено място Добрич


Прочети повече
Затвори